Kto to jest?

Napisz artykuł dotyczący muzyki i podaj nazwisko osoby widocznej w środku powyżej zamieszczonego rysunku.

Warunki:

Tekst (dowolnego typu) o tematyce muzycznej należy wraz z odpowiedzią zamieścić w poniższym formularzu.

Udzielenie prawidłowej odpowiedzi nie jest warunkiem wygranej. Równie cenne dla komisji będą odpowiedzi dowcipne lub poetyckie, choć prawidłowo podane nazwisko bohatera rysunku będzie pewnym atutem.

Wśród osób, które zamieszczą odpowiedź oraz napiszą krótki artykuł na temat związany z muzyką, przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości £30. Komisja zastrzega sobie prawo do niejawnej klasyfikacji nagradzanych prac oraz ilości przyznanych gratyfikacji finansowych.

Termin zgłaszania odpowiedzi i artykułów upływa 24-go grudnia 2019 roku o północy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu następnych 3 dni.

Zapraszamy 👍

This page is restricted. Please Log in / Register to view this page.

 

    Dodaj komentarz